::

پایگاه جامع دریایی

 

 

 
 
جایگاه قیمت (تومان)
جایگاه 1 10،000،000
جایگاه 2 8،500،000
جایگاه 3 7،000،000
جایگاه 4 7،000،000
جایگاه 6 5،500،000
جایگاه 5 5،500،000
جایگاه 7 5،500،000
جایگاه 8 5،500،000
جایگاه 9 7،000،000
جایگاه 10 7،000،000
جایگاه 11 5،500،000
جایگاه 12 5،500،000
جایگاه 13 الی آخر 4،000،000
 

کلیه قیمت ها برای 3 ماه میباشد.

هزینه ساخت بنر 150000 تومان میباشد.

به سفارش دهندگان بنر‌های تبلیغاتی یک صفحه طلایی نیز اختصاص خواهد یافت.

 

 

هزینه سفارش آگهی در صفحات دوم سایت .

 

 
جایگاه قیمت (تومان)
جایگاه 1 5،000،000
جایگاه 2 4،500،000
جایگاه 3 4،000،000
جایگاه 4 3،500،000

 

 

 

::