::

پایگاه جامع دریایی

جستجو :  


آرشیو
:: گزارش تخلفات زیست‌محیطی از شما و پرداخت پاداش از دولت - تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ با تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست، مخبرانی که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست را در جریان تخلفات زیست محیطی قرار دهند، پاداش مالی دریافت می‌کنند.

::