در صورتی که شرکت ها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود. (برای سفارش صفحه اختصاصی کلیک کنید)پادزانیج

مشخصات ارتباطی :

شماره های تماس :۰۲۸۳۲۲۲۹۹۷۰-۲                فکس :۰۲۸۳۲۲۲۹۹۷۳

آدرس پستی : قزوین - شهر صنعتی البرز - بلوار سهروردی - خ شیخ بهایی - مابین حکمت سوم و پنجم

خواهشمند است در صورتی که مشخصات شرکت فوق نیاز به بروزرسانی دارد با ذکر نام شرکت اطلاع رسانی نمایید.

کلمات کلیدی