::

پایگاه جامع دریایی

دسته بندی :مقالات تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۲/۲۹
ماجرای ژولیوس سزار و دزدان دریایی نادان

به گزارش شیپنا و به نقل از انتخاب،ژولیوس سزار یکی از سرشناس ترین فرماندهان رم باستان بود که در کنار هوش بالا با جنگاوری ها و قدرت خیره کننده خود در میدان نبرد شناخته می شود. یکی از داستان های کمتر شنیده شده در مورد ژولیوس سزار ماجرای او و دزدان دریایی است.

ژولیوس سزار یک ماجرای آموزنده از  دستگیر شدن توسط دزدان دریایی دارد.سال ها پیش از آن که ژولیوس سزار قیصر یا فرمانروای رم باستان شود توسط گروهی دزد دریایی ربوده شد. این اتفاقی بود که در آن دوران چندان عجیب و غیرمرسوم تلقی نمی شد.

دزدان دریایی در ازای آزادی ژولیوس سزار درخواست 20 سکه نقره داشتند و ژولیوس سزار اصرار داشت این رقم را به 50 سکه برساند. با همه تلاش های ژولیوس سزار، در نهایت این اتفاق نیفتاد و دزدان دریایی حاضر نشدند بدون دریافت سکه یا سکه های بیشتر وی را ازاد کنند و تمام وقت او را به خاطر غرورش مورد استهزا قرار می دادند.

در همان زمان ژولیوس سزار قسم خورد که به محض آزادی این افراد را دستگیر و مصلوب کند، اما دزدان دریایی بدون آن که از هویت وی خبر داشته باشند شروع به تمسخر وی کردند و اعلام کردند می تواند هر کاری دلش می خواهد انجام دهد. در نهایت ژولیوس سزار با پرداخت پول به دزدان آزاد شد اما پس از آزادی تهدید خود را عملی کرد. یعنی دستور داد کل دریا را گشته و دزدها را دستگیر و مصلوب کنند.

این ماجرا تا مدت هانقل محافل مختلف بود و گفته می شد که ژولیوس سزار سر حرفش می ماند و باید از خشم او ترسید. این دزدان دریایی نیز به عنوان گروهی از نادان ترین دزدهای تاریخ شناخته می شوند و گفته می شود اگر از ابتدا واکنش مثبتی به ژولیوس سزار داشتند و او را زودتر آزاد می کردند زنده می ماندند.


کلمات کلیدی

دزدان دریایی   ژولیوس سزار   فرمانده رم باستان  

::