::

پایگاه جامع دریایی

دسته بندی :ویدئو تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۳/۲۴
خدمه نجات یافته کشتی حادثه دیده در دریای عمان
کلمات کلیدی

نفتکش   دریای عمان   حادثه نفتکش دریای عمان  

::