::

پایگاه جامع دریایی

دسته بندی :مصاحبه تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۴/۲
دلایل رسوب کالا در بنادر چیست؟

نایب ریس اتاق بازرگانی بندرعباس درباره دلیل رسوب کالا در بنادر کشور گفت: بحث ازر، ثبت سفارش و مقررات جاری از دلایل رسوب کالا است.

مهرداد بازرگان در گفت‌وگو با خبرنگار شیپنا در این رابطه گفت: تولیدکننده بعد از وارد کردن کالا به موانعی از جمله استاندار و مقررات بهداشتی برای مواد غذایی برخورد می‌کند.

او افزود: بازار مشکل ندارد، مشکل مقررات ترخیصی از قبیل نوع ثبت سفارش و تخصیص ارز از موانعی هستند که باعث رسوب کالا در بنادر شده است.

نایب ریس اتاق بازرگانی بندرعباس در خصوص نقش گمرک گفت: گمرک امکانات و نیرو کافی برای  تعیین شیپ و انجام تشریفات ترخیصی را دارد و تصور نمی‌کنم در این رابطه  مشکلی وجود داشته باشد.

بازرگان تصریح کرد: بیشترین دلیل رسوب کالا در بنادر بحث مقررات و هم‌خوانی نداشتن ثبت سفارش با تعرفه‌ها گمرکی است.


کلمات کلیدی

خبرگزاری دریایی   مهرداد بازرگان   رسوب کالا در بنادر   گمرک   اتاق بازرگانی بندرعباس  

::