::

پایگاه جامع دریایی

دسته بندی :اخبار ایران تاریخ انتشار :۱۳۹۸/۷/۱۶
بهره‌برداری از خط تولید کانتینرهای حمل دریایی

خط تولید کانتینرهای حمل دریایی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

 شیپنا؛ حضور محمد اسلامی؛ وزیر راه و شهرسازی به همراه محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از خط تولید کانتینرهای چند وجهی حمل دریایی بهره‌برداری شد.

همچنین در حاشیه بهره برداری از خط تولید کانتینر از مجتمع تولیدکننده کانتینرهای حمل دریایی در استان  البرز بازدید کرد.

در جریان این بازدید، اعضای هیات عامل سازمان بنادر، انجمن کشتیرانی، شرکت کشتیرانی و بانک صادرات حضور داشتند.

پیش از این محمد علی حسن زاده؛ معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود: با ساخت استاندارد کانتینرهای ویژه تجارت دریایی در ایران، وابستگی به خارج از بین می رود و از این پس با خروج خطوط کشتیرانی از بنادر کشور، با کمبود کانتینر برای جابه جایی بار مواجه نخواهیم شد.

وی اذعان داشته بود: با ابتکار عمل این سازمان و در پی هماهنگی با سازمان جهانی دریانوردی( IMO)، خط تولید کانتینرهای چند وجهی مخصوص "تجارت دریابرد"، برای رفع نیازهای داخلی و همچنین صادرات جهانی، در کشور راه اندازی شد.

حسن زاده با بیان اینکه « امروزه کانتینر یکی از ابزارهای مهم تجارت جهانی محسوب می شود»، توضیح داده بود که بنا بر اعلام کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد( آنکتاد)، از کل حجم تجارت دریابرد در جهان، نزدیک به ۴۰ درصد در  تجارت فله مایع؛ ۳۵ درصد از حجم تجارت جهانی برای فله جامد ؛ تقربیا ۱۶ درصد از تجارت دریابرد با کانتینر و مابقی به صورت کالا های جنرال کارگو انجام می شود.

کلمات کلیدی

دریایی   دریانوردی  

::