::

پایگاه جامع دریایی

ستی زمینه فعالیت : حمل و نقل دريايی حمل و نقل دريايی نمایندگان خطوط کشتیرانی بین المللی مبدل حرارتی و ملزومات سيستم های خنك كننده مبدل حرارتی و ملزومات سيستم های خنك كننده عايق ها کشتی تامين ورق های فلزی و غير فلزی دریایی تامين ورق های فلزی و غير فلزی دریایی تامين ورق های فلزی و غير فلزی دریایی كنترل خوردگی بدنه کشتی شركت های بازرگانی شركت های بازرگانی ترخيص كالا و امور گمركی ترخيص كالا و امور گمركی حمل و نقل بین‌المللی حمل و نقل بین‌المللی حمل و نقل بین‌المللی حمل و نقل بین‌المللی نشریات و شبکه های اطلاع رسانی دریایی ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) ضربه گير لاستيكی اسكله(فندر) تامین ، تعمیر و نگهداری تجهییزات بندری عملیات نفتی تامین قطعات و لوازم یدکی دریایی تامین قطعات و لوازم یدکی دریایی تامین قطعات و لوازم یدکی دریایی
    
    

::